Wing Chun Nederland

Wing Chun Nederland

Wing Chun Stoot, kort, snel en hard.

ADRESSEN VAN SCHOLEN AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE WING CHUN FEDERATIE

Wing Chun Kung Fu zoals wij het in Nederland beoefenen is het resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling.
Het werd in China ontwikkeld, verfijnd en beproefd in vele militaire conflicten.
Hier is een gevechtswijze uit voortgekomen gebaseerd op wetenschappelijke principes.

Geschikt voor iedereen, zelfs voor mensen die minder sterk en kleiner van postuur zijn. Destijds bedoeld voor militaire conflicten. Tegenwoordig voor zelfverdediging en sport. Wing Chun Kung Fu leert je je aanvaller, binnen één seconde en in één aanval uit te schakelen. Ongewapende gevechtstraining is sinds de Tweede Wereldoorlog geen onderdeel meer van hedendaagse oorlogvoering. Tegenwoordig zie je de vijand pas als hij dood op de grond ligt.

Wing Chun Kung Fu – De Optimale Militaire Gevechtsstrategie

Moderne wapens schieten honderden meters en meer. Maar vroeger, voor de uitvinding van vuurwapens moest je de tegenstander tot op enkele meters benaderen. Raakte je hier ontwapend dan moest je je handen en voeten wel gebruiken. Tegenwoordig is het op straat niet anders. Als eerbare burger ben je ongewapend. Komt het er op aan dat je je moet verdedigen, dan zal je je natuurlijke wapens moeten gebruiken.

Statistieken hebben aangetoond dat mensen die zich kunnen verdedigen dit bijna nooit hoeven te doen, omdat ze zelfverzekerder overkomen.
Of je vecht of je vecht niet terug. Niet de technieken, maar de reden waarom je terug vecht bepaald of het zelfverdediging is. Dit betekent in feite dat we ons niet verdedigen, maar het initiatief nemen. Weet je nog? De aanval is de beste verdediging. Als je op straat zomaar wordt bedreigd moet je uit gaan van het ergste en alles doen wat nodig is om je zelf te beschermen. Dus in feite is het niet zelfverdediging, maar zelfbehoud.

Wing Chun in Nederland

Wing Chun Nederland - elleboog techniek

Wing Chun Elleboog Techniek voor de korte afstand

Sigung Wong Kiu was één van de zes privé leerlingen van Grootmeester Ip Man. De Nederlandse Wing Chun Federatie is een voortzetting van de inzet van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun Kung Fu in 1974 in ons land invoerde en is daarmee de oudste stroming van Wing Chun Nederland.

De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft ten doel het doen beoefenen van het Wing Chun Kung Fu in zijn meest originele en volledige vorm zoals overgedragen door Sigung J. Wong Kiu en zijn opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het bestuderen en beoefenen van het Wing Chun Kung Fu zoals het van oorsprong bedoeld is, als een zeer toepasbare en efficiënte gevechtsleer.

Dit door de ontstaanslegende, de vijf principes en de vormen te onderzoeken, te interpreteren en te gebruiken in training en gevecht.

Het praktiseren als vechtsport of als competitie discipline komt op de tweede plaats.